Sim Châu Âu O2 Network 30 Ngày 25GB Data Internet

925.000 

  • Nhà mạng O2 Network UK
  • 30 ngày sử dụng 25GB*
  • (Kích hoạt tại UK có thể sử dụng tối đa 100GB)
  • Có thể share được hotspot.
  • Chỉ có thể sử dụng data internet(không nghe gọi)
  • TOGO SIM hỗ trợ kích hoạt sim!
  • Không cần đăng ký