eSIM AT&T Mỹ & Canada 30 Ngày

1.550.000 1.800.000 

  • Loại Sim: eSIM
  • Nhà mạng AT&T Mỹ
  • 30 ngày sử dụng tại Canada/Mỹ.
  • Loại Sim: Sim Nghe Gọi và Intnernet
  • Bao gồm 15GB/22GB Data Internet tốc độ cao.
  • Nghe gọi không giới hạn tại Mỹ và Canada
  • TOGOSIM hỗ trợ kích hoạt (báo trước ít nhất 2 ngày)
  • Sim không cần đăng ký. Vui lòng gửi số EMEI + EID để nhận kích hoạt eSIM.
Xóa