eSIM 4G Joytel Data Mỹ & Canada

400.000 1.375.000 

  • Loại Sim: eSIM
  • Nhà mạng Joytel
  • 10/15/30 ngày sử dụng tại Canada/Mỹ.
  • Loại Sim: Data Intnernet
  • Bao gồm Data Internet tốc độ cao.
  • Không thể nghe gọi tại Mỹ và Canada
  • Sim tự động kích hoạt khi tới Mỹ/Canada
  • Sim không cần đăng ký. Nhận eSIM qua email.
  • Bật Data Roaming/Chuyển vùng dữ liệu để dùng internet.
Xóa