Sim 4G Mỹ - Canada

Hiển thị kết quả duy nhất

-8%
1.125.000 

 • Nhà mạng AT&T Mỹ
 • 15 ngày sử dụng tại Canada/Mỹ.
 • Loại Sim: Sim Nghe Gọi và Intnernet
 • Bao gồm 50GB Data Internet tốc độ cao.
 • Nghe gọi không giới hạn tại Mỹ và Canada
 • TOGOSIM hỗ trợ kích hoạt (báo trước ít nhất 2 ngày)
 • Sim không cần đăng ký

1.250.000 

 • Nhà mạng AT&T Mỹ
 • 20 ngày sử dụng tại Canada/Mỹ.
 • Loại Sim: Sim Nghe Gọi và Intnernet
 • Bao gồm 50GB Data Internet tốc độ cao.
 • Nghe gọi không giới hạn tại Mỹ và Canada
 • TOGOSIM hỗ trợ kích hoạt (báo trước ít nhất 2 ngày)
 • Sim không cần đăng ký

1.450.000 

 • Nhà mạng AT&T Mỹ
 • 25 ngày sử dụng tại Canada/Mỹ.
 • Loại Sim: Sim Nghe Gọi và Intnernet
 • Bao gồm 50GB Data Internet tốc độ cao.
 • Nghe gọi không giới hạn tại Mỹ và Canada
 • TOGOSIM hỗ trợ kích hoạt (báo trước ít nhất 2 ngày)
 • Sim không cần đăng ký

1.600.000 

 • Nhà mạng AT&T Mỹ
 • 30 ngày sử dụng tại Canada/Mỹ.
 • Loại Sim: Sim Nghe Gọi và Intnernet
 • Bao gồm 50GB Data Internet tốc độ cao.
 • Nghe gọi không giới hạn tại Mỹ và Canada
 • TOGOSIM hỗ trợ kích hoạt (báo trước ít nhất 2 ngày)
 • Sim không cần đăng ký

Hết hàng
690.000 

 • 30 Ngày sử dụng kể từ ngày kích hoạt sim
 • 8GB Data Internet tốc độ cao
 • 3000 Phút gọi nội địa Mỹ
 • 100 Phút gọi về Việt Nam
 • Sim tự động kích hoạt (Chỉ lắp sim kích hoạt tại Mỹ)
 • Không yêu cầu đăng ký

-4%
910.000 

 • 10 ngày sử dụng kể từ ngày kích hoạt sim thành công.
 •  Nghe gọi và nhắn tin miễn phí
 • 50GB Data sử dụng tại Mỹ và 5GB sử dụng tại Canada
 • Gọi về Việt Nam bằng Apps(Zalo, FB, Viber, Whataps....)
 • Sim không cần đăng ký
 • Khi cần kích hoạt, báo trước ít nhất 2 ngày.

-7%
1.070.000 

 • 15 ngày sử dụng kể từ ngày kích hoạt sim thành công.
 •  Nghe gọi và nhắn tin miễn phí
 • 50GB Data sử dụng tại Mỹ và 5GB sử dụng tại Canada
 • Gọi về Việt Nam bằng Apps(Zalo, FB, Viber, Whataps....)
 • Sim không cần đăng ký
 • Khi cần kích hoạt, báo trước ít nhất 2 ngày.

-3%
1.215.000 

 • 20 ngày sử dụng kể từ ngày kích hoạt sim thành công.
 • Nghe gọi và nhắn tin miễn phí
 • 50GB Data sử dụng tại Mỹ và 5GB sử dụng tại Canada
 • Gọi về Việt Nam bằng Apps(Zalo, FB, Viber, Whataps....)
 • Sim không cần đăng ký
 • Khi cần kích hoạt, báo trước ít nhất 2 ngày.

-8%
1.980.000 

 • 20 ngày sử dụng kể từ ngày kích hoạt sim thành công.
 • Nghe gọi và nhắn tin miễn phí
 • 50GB Data sử dụng tại Mỹ và 5GB sử dụng tại Canada
 • Gọi về Việt Nam bằng Apps(Zalo, FB, Viber, Whataps....)
 • Sim không cần đăng ký
 • Khi cần kích hoạt, báo trước ít nhất 2 ngày.

-10%
2.650.000 

 • 60 ngày sử dụng kể từ ngày kích hoạt sim thành công.
 • Nghe gọi và nhắn tin miễn phí
 • 50GB Data sử dụng tại Mỹ và 5GB sử dụng tại Canada
 • Gọi về Việt Nam bằng Apps(Zalo, FB, Viber, Whataps....)
 • Sim không cần đăng ký
 • Khi cần kích hoạt, báo trước ít nhất 2 ngày.

-5%
1.480.000 

 • 30 ngày sử dụng kể từ ngày kích hoạt sim thành công.
 •  Nghe gọi và nhắn tin miễn phí
 • 50GB Data sử dụng tại Mỹ và 5GB sử dụng tại Canada
 • Gọi về Việt Nam bằng Apps(Zalo, FB, Viber, Whataps....)
 • Sim không cần đăng ký
 • Khi cần kích hoạt, báo trước ít nhất 2 ngày.

-7%
790.000 

 • 7 ngày sử dụng kể từ ngày kích hoạt sim thành công.
 •  Nghe gọi và nhắn tin miễn phí
 • 50GB Data sử dụng tại Mỹ và 5GB sử dụng tại Canada
 • Gọi về Việt Nam bằng Apps(Zalo, FB, Viber, Whataps....)
 • Sim không cần đăng ký
 • Khi cần kích hoạt, báo trước ít nhất 2 ngày.