Sim 4G Mỹ - Canada

Hiển thị kết quả duy nhất

-27%
400.000 1.375.000 

 • Loại Sim: eSIM
 • Nhà mạng Joytel
 • 10/15/30 ngày sử dụng tại Canada/Mỹ.
 • Loại Sim: Data Intnernet
 • Bao gồm Data Internet tốc độ cao.
 • Không thể nghe gọi tại Mỹ và Canada
 • Sim tự động kích hoạt khi tới Mỹ/Canada
 • Sim không cần đăng ký. Nhận eSIM qua email.
 • Bật Data Roaming/Chuyển vùng dữ liệu để dùng internet.

-7%
1.350.000 1.750.000 

 • Loại Sim: eSIM
 • Nhà mạng Verizon USA
 • 30 ngày sử dụng tại Canada/Mỹ/Mexico
 • Loại Sim: Sim Nghe Gọi và Intnernet
 • Bao gồm Data Internet tốc độ 5G tại Mỹ, Canada và Mexico
 • Nghe gọi không giới hạn tại Mỹ và Canada, Mexico
 • TOGOSIM hỗ trợ kích hoạt (báo trước ít nhất 3 ngày).
 • Sim không cần đăng ký.

1.550.000 1.800.000 

 • Loại Sim: eSIM
 • Nhà mạng AT&T Mỹ
 • 30 ngày sử dụng tại Canada/Mỹ.
 • Loại Sim: Sim Nghe Gọi và Intnernet
 • Bao gồm 15GB/22GB Data Internet tốc độ cao.
 • Nghe gọi không giới hạn tại Mỹ và Canada
 • TOGOSIM hỗ trợ kích hoạt (báo trước ít nhất 2 ngày)
 • Sim không cần đăng ký. Vui lòng gửi số EMEI + EID để nhận kích hoạt eSIM.

790.000 2.650.000 

 • Loại Sim: eSIM
 • 7 - 60 ngày sử dụng kể từ ngày kích hoạt sim thành công.
 • Nghe gọi và nhắn tin miễn phí tại Nội Địa Mỹ và Canada/Mexico
 • 50GB Data sử dụng tại Mỹ và 5GB sử dụng tại Canada/Mexico
 • Gọi về Việt Nam bằng Apps(Zalo, FB, Viber, Whataps....)
 • Sim không cần đăng ký
 • TOGO SIM hỗ trợ kích hoạt sim miễn phí. Vui lòng gửi số EMEI và EID của điện thoại để TOGO SIM hỗ trợ kích hoạt sim.
 • Khi cần kích hoạt, báo trước ít nhất 3 ngày làm việc.

Các Gói Sim Vật Lý

Sim 4G Joytel Data Mỹ & Canada

600.000 700.000 

 • Nhà mạng Joytel
 • 15/20/30 ngày sử dụng tại Canada/Mỹ.
 • Loại Sim: Data Intnernet
 • Bao gồm 10GB Data Internet tốc độ cao.
 • Không thể nghe gọi tại Mỹ và Canada
 • Sim tự động kích hoạt khi tới Mỹ/Canada
 • Sim không cần đăng ký
 • Bật Data Roaming/Chuyển vùng dữ liệu để dùng internet

-7%
1.350.000 1.750.000 

 • Nhà mạng Verizon USA
 • 30 ngày sử dụng tại Canada/Mỹ/Mexico
 • Loại Sim: Sim Nghe Gọi và Intnernet
 • Bao gồm 15GB/Không giới hạn Data Internet tốc độ cao tại Mỹ
 • Nghe gọi không giới hạn tại Mỹ và Canada, Mexico
 • TOGOSIM hỗ trợ kích hoạt (báo trước ít nhất 2 ngày)
 • Sim không cần đăng ký

1.780.000 2.850.000 

 • Nhà mạng AT&T Mỹ
 • 30 - 60 ngày sử dụng tại Canada/Mỹ.
 • Loại Sim: Sim Nghe Gọi và Intnernet
 • Bao gồm 22GB/tháng Data Internet tốc độ cao.
 • Nghe gọi không giới hạn tại Mỹ và Canada
 • TOGOSIM hỗ trợ kích hoạt (báo trước ít nhất 2 ngày)
 • Sim không cần đăng ký

840.000 1.600.000 

 • Nhà mạng AT&T
 • 7-30 ngày sử dụng tại Canada/Mỹ.
 • Loại Sim: Sim Nghe Gọi và Intnernet
 • Bao gồm không giới hạn Data Internet tốc độ cao.
 • Nghe gọi, nhắn tin không giới hạn tại Mỹ và Canada
 • TOGOSIM hỗ trợ kích hoạt (báo trước ít nhất 2 ngày)
 • Sim không cần đăng ký

-14%
590.000 

 • 30 Ngày sử dụng kể từ ngày kích hoạt sim
 • 8GB Data Internet tốc độ cao
 • 3000 Phút gọi nội địa Mỹ
 • 100 Phút gọi về Việt Nam
 • Sim tự động kích hoạt (Chỉ lắp sim kích hoạt tại Mỹ)
 • Không yêu cầu đăng ký

790.000 2.650.000 

 • 7 - 60 ngày sử dụng kể từ ngày kích hoạt sim thành công.
 • Nghe gọi và nhắn tin miễn phí tại Nội Địa Mỹ và Canada/Mexico
 • 50GB Data sử dụng tại Mỹ và 5GB sử dụng tại Canada/Mexico
 • Gọi về Việt Nam bằng Apps(Zalo, FB, Viber, Whataps....)
 • Sim không cần đăng ký
 • TOGO SIM hỗ trợ kích hoạt sim miễn phí
 • Khi cần kích hoạt, báo trước ít nhất 2 ngày.